ZOAB Rotterdam

  • Opgericht10-02-2005
  • RegioRotterdam
  • SpecialismeWoonboten
  • Rechtsvorm Vereniging
  • KvK nr 0123456789
  • Bank Nr ING 8129483

ZOAB Rotterdam

De vereniging Zeer Ongeruste Arken Bewoners aan de A20 (ZOAB20) werd opgericht in 1998 in reactie op plannen van Rijkswaterstaat om de A20 te verbreden. Initiatiefnemer Aad Koedood mobiliseerde mede waterbewoners en met ondersteuning van Jet de Jonge, opbouwwerkster van Bergpolder/Blijdorp, werd de vereniging ‘opgericht‘ met als doel het behartigen van de belangen van de leden tegen de negatieve gevolgen van de verbreding van de A20.
Later is de inzet van de vereniging is veel ruimer geworden, zodat de 20 (refererend aan de A20) bij het registreren, om als rechtspersoon te kunnen handelen, uit de naam is weg gelaten.

Sinds 10 februari 2005 bestaat ZOAB als officiële vereniging met statuten en is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als doelstelling "het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners van woonboten in Rotterdam".

Volwaardige woonvorm
Het beheer van de ligplaatsen ging in 2000 over van het Havenbedrijf naar het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR). Hoewel de waterbewoners daardoor minder te maken kregen met medewerkers die in ieder geval geroken hadden aan de nautische kant van deze woonvorm, werd wonen op het water nu wel iets meer als een volwaardige woonvorm gezien. We zeggen ‘iets‘, want er moet nog wel het nodige gebeuren. Zo staat in de toelichting op de nieuwe verordening voor woonschepen (2012) dat een ligplaats is opgeheven omdat het woonschip ‘is vertrokken‘. Een woonschip vertrekt niet zomaar en een vertrek betekent dat op die ligplaats een ander woonschip kan komen. De raadsbreed aangenomen motie dat er meer ligplaatsen moeten komen, is stap 1 in de goede richting. Stap 2 is dat die plaatsen er ook komen, tegelijk met de verbetering van de rechtspositie van wonen op het water. Tussenkop: Gat in het water Een ligplaats is niets meer dan een deuk in het water. We betalen liggeld voor het feit dat we boven gemeentegrond dobberen. De ligplaatsvergunning biedt enige rechten, maar financieel is die deuk in het water niet goed afgedicht. De wetgever wil tot op heden geen landelijk geldende wet maken met huur(prijs)bescherming voor waterwonen, omdat dit lokaal net zo goed, zo niet beter zou kunnen worden geregeld. Dus ijvert ZOAB voor goede regelingen in Rotterdam. ZOAB kijkt daarom ook goed rond wat verenigingen in andere steden bereiken en uiteraard wordt op de voet gevolgd waar de LWO zich mee bezig houdt.

Het uiteindelijke doel is dat Rotterdam met recht kan stellen; ”dat wonen op het water in deze stad een volwaardige woonvorm is”!

ZOAB bindende factor
De ligplaatsen in Rotterdam zijn over de hele stad verspreid en kennen allemaal hun specifieke omstandigheden. De vereniging is in die zin een bindende factor waar ervaringen, kennis, tips, etc kunnen worden uitgewisseld. Via de website kan informatie en b.v. ook vormen van burenhulp worden opgezet. Het bestuur krijgt nog wel eens het verwijt van een lid ‘jullie doen niets voor mij‘. Laten we deze belangrijke misvatting uit de wereld helpen: het bestuur lost geen individuele problemen op, ook niet tegen betaling. ZOAB geeft wel advies als het gaat om een juridische kwestie. Verder is van belang dat ZOAB geiinformeerd blijft over wat er speelt, zodat er namens alle leden actie kan worden genomen bij kwesties die niet beperkt blijven tot een individueel geval. Tussenkop: Lid worden?! Volgens de gemeente zijn er zo'n 190 ligplaatsen in Rotterdam. Dat is dus, gezien de hoeveelheid ”water” in Rottrdam, heel erg weinig. maar het merendeel is wel lid van ZOAB, zodat wij door het bestuur gezien worden als de gesprekspartner namens de waterbewoners en dat wil ZOAB graag zo houden. Hoe meer leden, hoe meer macht. Bedenk dat we samen meer kans maken beslissingen van gemeente of rijk aan te vechten, dan wanneer u dat in uw eentje moet doen. Dus bent u nog geen lid meldt u dan aan op ZOABrotterdam.nl het lidmaatschap kost 15 euro en voor een seniorlid 7,50 euro per jaar.

Neem voor meer informatie over de ZOAB contact op met het bestuur. Dit kan per email op bestuur@zoabrotterdam.nl